Pont de Fusta al Xoperal del Tofol, partida Copa d'Ot, Lleida Portal in Vilanoveta Catalonia Spain


Pont de Fusta al Xoperal del Tofol, partida Copa d'Ot, Lleida