ENL Level 1 Portals in Bugis


#Portal NameModOwner L R HP Days
1 MarineP11100%
2 MarineP1197%1
3 kikkiku1120%2
4 cavrriors113%1
5 guoquan1288%1
6 TRxiaohuaidan1179%1
7 guoquan1148%1
8 sskrin1196%
9 FieryDante11100%1
10 xiaohuaidan1117%1
11 guoquan11100%1
12 zYangDynasty11100%
13 PSMeeGorengHabis11100%78
14 sskrin11100%
15 sskrin11100%1
16 MarineP1113%176
17 xiaohuaidan1157%1
18 guoquan11100%1
19 PSzYangDynasty12100%1
20 guoquan1276%1
21 RockGambit1220%
22 sskrin11100%
23 L0NE1W0LF11100%1
24 kayabuttertoast1297%1
25 xiaohuaidan1123%1
26 xiaohuaidan1264%2
27 BravoTwoSix13100%1
28 sskrin1184%
29 sskrin11100%
30 sskrin1162%
31 zYangDynasty11100%
32 xiaohuaidan1128%1
33 xariannax11100%2
34 PS PS TRSugarPaPaLuvU1874%2
35 cavrriors1293%1
36 zYangDynasty18100%
37 BravoTwoSix11100%1
38 cavrriors11100%1
39 xiaohuaidan1884%1
40 BravoTwoSix113%1
41 zYangDynasty11100%
42 cavrriors1261%1
43 mkStin18100%1
44 kikkiku112%2
45 FA TRzYangDynasty11100%
46 1278%38
47 sskrin118%
48 xiaohuaidan1243%2
49 xiaohuaidan1836%2
50 BravoTwoSix11100%1
51 xiaohuaidan1337%2
52 guoquan1567%1
53 kikkiku1291%1
54 kikkiku118%2
55 JaponesqueX1162%1
56 zYangDynasty1146%4
57 PS PSF0xFIre1166%2
58 TRxiaohuaidan1246%1
59 sskrin1187%
60 F0xFIre1159%1
61 OneCents1116%4
62 guoquan1278%1
63 JaponesqueX11100%1
64 11100%1
65 shuxiong1164%2
66 shuxiong1171%1
67 RedMoonSclera1152%2
68 Judge201411100%2
69 shuxiong1165%2
70 Xylmor1113%1
71 11100%2
72 atellus1110%7
73 PS PSpillowwolf1236%7
74 BravoTwoSix11100%1
75 BravoTwoSix11100%2
76 xiaohuaidan1190%1