100-мм пушка БС-3 Грабин 1944 Portal in Xing’an Heilongjiang Sheng China


100-мм пушка БС-3 Грабин 1944